"Tôi mừng vì đã theo trái tim mình hơn là đầu óc một lần." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi mừng vì đã theo trái tim mình hơn là đầu óc một lần." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi mừng vì đã theo trái tim mình hơn là đầu óc một lần." tiếng anh dịch: I'm glad I followed my heart rather than my head for once.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login