"Nhân viên cảnh sát ra hiệu cho tôi kéo qua." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nhân viên cảnh sát ra hiệu cho tôi kéo qua." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên cảnh sát ra hiệu cho tôi kéo qua." tiếng anh câu này dịch: The police officer motioned for me to pull over.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login