"Nguồn cung cấp nhiên liệu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng trong mùa đông này." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nguồn cung cấp nhiên liệu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng trong mùa đông này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nguồn cung cấp nhiên liệu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng trong mùa đông này." dịch câu này sang tiếng anh: Fuel supplies could be seriously disrupted this winter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login