"Làm ơn cho tôi đến nhà của Rebecca được không?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Làm ơn cho tôi đến nhà của Rebecca được không?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm ơn cho tôi đến nhà của Rebecca được không?" dịch câu này sang tiếng anh là: Please can I go to Rebecca's house?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login