"Sự biến mất của việc làm là một triệu chứng của một sự thay đổi kinh tế xã hội sâu sắc hơn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Sự biến mất của việc làm là một triệu chứng của một sự thay đổi kinh tế xã hội sâu sắc hơn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự biến mất của việc làm là một triệu chứng của một sự thay đổi kinh tế xã hội sâu sắc hơn." tiếng anh dịch: The disappearance of jobs is a symptom of a deeper socio-economic change.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login