"Cô tự an ủi với thực tế rằng không ai khác đã làm tốt trong kỳ thi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô tự an ủi với thực tế rằng không ai khác đã làm tốt trong kỳ thi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tự an ủi với thực tế rằng không ai khác đã làm tốt trong kỳ thi." dịch sang tiếng anh: She consoled herself with the fact that no one else had done well in the exam either.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login