"Cuộc hôn nhân của Caroline bị hủy bỏ bởi sự phân phát đặc biệt từ nhà thờ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cuộc hôn nhân của Caroline bị hủy bỏ bởi sự phân phát đặc biệt từ nhà thờ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc hôn nhân của Caroline bị hủy bỏ bởi sự phân phát đặc biệt từ nhà thờ." tiếng anh câu này dịch: Caroline's marriage was annulled by special dispensation from the church.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login