"Làm thế nào mà cô ấy dám nói xấu về nhân vật của tôi?" tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Làm thế nào mà cô ấy dám nói xấu về nhân vật của tôi?" câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào mà cô ấy dám nói xấu về nhân vật của tôi?" tiếng anh câu này là:How dare she cast a slur on my character?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login