"Quyết định của bộ trưởng là một cái tát vào mặt những người đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Quyết định của bộ trưởng là một cái tát vào mặt những người đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quyết định của bộ trưởng là một cái tát vào mặt những người đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình." tiếng anh câu này dịch: The minister's decision was a slap in the face to those who had tried to change his mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login