"Sếp đã thử nhiều hợp kim để đưa khách hàng vào cửa hàng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sếp đã thử nhiều hợp kim để đưa khách hàng vào cửa hàng." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sếp đã thử nhiều hợp kim để đưa khách hàng vào cửa hàng." câu này dịch sang tiếng anh là: The boss tried many ploys to get customers into the store.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login