"Cô đã kiếm đủ tiền để sống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô đã kiếm đủ tiền để sống." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã kiếm đủ tiền để sống." tiếng anh là: She was earning just enough money to live on.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login