"Bên ngoài ngôi nhà được sơn màu trắng." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bên ngoài ngôi nhà được sơn màu trắng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bên ngoài ngôi nhà được sơn màu trắng." dịch câu này sang tiếng anh: The outside of the house is painted white.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login