"Dinnertime ngày hôm đó thật gớm ghiếc." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Dinnertime ngày hôm đó thật gớm ghiếc." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dinnertime ngày hôm đó thật gớm ghiếc." câu này tiếng anh là: Dinnertime that day was hideous.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login