"Danh sách đã được giảm xuống cho các cuộc phỏng vấn cuối cùng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Danh sách đã được giảm xuống cho các cuộc phỏng vấn cuối cùng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Danh sách đã được giảm xuống cho các cuộc phỏng vấn cuối cùng." câu này dịch sang tiếng anh là: The list was pared down for the final interviews.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login