"Những người khác có thể buôn chuyện, nhưng không hạ thấp trình độ của họ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Những người khác có thể buôn chuyện, nhưng không hạ thấp trình độ của họ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người khác có thể buôn chuyện, nhưng không hạ thấp trình độ của họ." tiếng anh dịch: Other people may gossip, but don't descend to their level.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login