"Nick kiên nhẫn lặp lại rằng anh ấy phải làm việc ngày hôm đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nick kiên nhẫn lặp lại rằng anh ấy phải làm việc ngày hôm đó." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nick kiên nhẫn lặp lại rằng anh ấy phải làm việc ngày hôm đó." câu này tiếng anh dịch: Nick patiently repeated that he had to work that day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login