"Cô gái đã bị pha tạp và bắt cóc." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô gái đã bị pha tạp và bắt cóc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô gái đã bị pha tạp và bắt cóc." tiếng anh dịch: The girl had been doped and kidnapped.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login