"Cô đã có được một địa chỉ email và một trang web trên WorldWide Web." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô đã có được một địa chỉ email và một trang web trên WorldWide Web." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã có được một địa chỉ email và một trang web trên WorldWide Web." dịch sang tiếng anh: She has acquired an email address and a site on the WorldWide Web.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login