"Chỉ cần điền vào phiếu giảm giá và mang nó đến cửa hàng địa phương của bạn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chỉ cần điền vào phiếu giảm giá và mang nó đến cửa hàng địa phương của bạn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chỉ cần điền vào phiếu giảm giá và mang nó đến cửa hàng địa phương của bạn." tiếng anh câu này dịch: Simply fill in the coupon and take it to your local store.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login