"Bụi bẩn được hút vào máy hút bụi bằng cách hút." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bụi bẩn được hút vào máy hút bụi bằng cách hút." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bụi bẩn được hút vào máy hút bụi bằng cách hút." dịch câu này sang tiếng anh là: Dirt and dust are drawn into a vacuum cleaner by suction.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login