"Giá nhà ở khu vực này đang giảm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Giá nhà ở khu vực này đang giảm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giá nhà ở khu vực này đang giảm." câu này tiếng anh là: House prices in this area are falling .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login