"Ông là một người đàn ông có đạo đức nghiêm ngặt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông là một người đàn ông có đạo đức nghiêm ngặt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một người đàn ông có đạo đức nghiêm ngặt." câu này tiếng anh dịch: He is a man of strict morality.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login