"Vì tôi đã thay đổi công việc, tôi phải đi xa hơn để đi làm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Vì tôi đã thay đổi công việc, tôi phải đi xa hơn để đi làm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì tôi đã thay đổi công việc, tôi phải đi xa hơn để đi làm." câu này dịch sang tiếng anh là: Since I changed jobs, I have to travel further to get to work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login