"Tôi đã lục lọi ngăn kéo của mình để tìm những chiếc vé đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi đã lục lọi ngăn kéo của mình để tìm những chiếc vé đó." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã lục lọi ngăn kéo của mình để tìm những chiếc vé đó." tiếng anh là: I've been raking through my drawers looking for those tickets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login