"Y đôi khi là một nguyên âm, như trong xe đạp." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Y đôi khi là một nguyên âm, như trong xe đạp." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Y đôi khi là một nguyên âm, như trong xe đạp." tiếng anh dịch: Y is sometimes a vowel, as in bicycle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login