"Để cô ấy yên, bạn bẩn thỉu!" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Để cô ấy yên, bạn bẩn thỉu!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để cô ấy yên, bạn bẩn thỉu!" dịch sang tiếng anh: Leave her alone, you filthy swine!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login