"Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng Tư." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng Tư." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng Tư." câu này dịch sang tiếng anh:The meeting will be on April 6th.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.