"Nó đã được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu nhất trí rằng trường nên đóng cửa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nó đã được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu nhất trí rằng trường nên đóng cửa." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó đã được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu nhất trí rằng trường nên đóng cửa." tiếng anh là: It was decided by a unanimous vote that the school should close.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login