"Hugh cười đau lòng trước trò đùa." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hugh cười đau lòng trước trò đùa." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hugh cười đau lòng trước trò đùa." tiếng anh câu này dịch: Hugh laughed heartily at the joke.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login