"Cải cách kinh tế là cần thiết để bình định và hiện đại hóa đất nước." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cải cách kinh tế là cần thiết để bình định và hiện đại hóa đất nước." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cải cách kinh tế là cần thiết để bình định và hiện đại hóa đất nước." dịch câu này sang tiếng anh: Economic reforms are needed to pacify and modernize the country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login