"Không khí trong lành và giòn tan." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Không khí trong lành và giòn tan." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không khí trong lành và giòn tan." câu này tiếng anh là: The air was fresh and crisp.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login