"Vì là người phạm tội đầu tiên, anh không thấy hy vọng được ân xá." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Vì là người phạm tội đầu tiên, anh không thấy hy vọng được ân xá." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì là người phạm tội đầu tiên, anh không thấy hy vọng được ân xá." tiếng anh là: As he was the first transgressor, he saw no hopes of pardon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login