"Tôi đã cố gắng liên lạc với anh ta không dưới mười lần." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi đã cố gắng liên lạc với anh ta không dưới mười lần." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã cố gắng liên lạc với anh ta không dưới mười lần." dịch sang tiếng anh: I tried to contact him no fewer than ten times.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login