"Một vụ nổ có kiểm soát được thực hiện bởi các sĩ quan đội bom." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Một vụ nổ có kiểm soát được thực hiện bởi các sĩ quan đội bom." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một vụ nổ có kiểm soát được thực hiện bởi các sĩ quan đội bom." tiếng anh dịch: A controlled explosion was carried out by bomb squad officers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login