"Cơ quan chính phủ được thành lập để săn lùng tội phạm chiến tranh." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cơ quan chính phủ được thành lập để săn lùng tội phạm chiến tranh." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơ quan chính phủ được thành lập để săn lùng tội phạm chiến tranh." tiếng anh câu này là:The government agency was created to hunt down war criminals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login