"Trong việc phân bổ nhà ở, ưu tiên cho các gia đình có trẻ nhỏ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trong việc phân bổ nhà ở, ưu tiên cho các gia đình có trẻ nhỏ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong việc phân bổ nhà ở, ưu tiên cho các gia đình có trẻ nhỏ." tiếng anh câu này dịch: In allocating housing, preference is given to families with young children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login