"Đôi khi các sĩ quan cảnh sát phải sử dụng biện pháp kiềm chế thể xác để kiểm soát các tù nhân nguy hiểm." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Đôi khi các sĩ quan cảnh sát phải sử dụng biện pháp kiềm chế thể xác để kiểm soát các tù nhân nguy hiểm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi khi các sĩ quan cảnh sát phải sử dụng biện pháp kiềm chế thể xác để kiểm soát các tù nhân nguy hiểm." dịch câu này sang tiếng anh: Sometimes police officers have to use physical restraint to control dangerous prisoners.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login