"Tôi đã có một nỗi sợ hãi khủng khiếp khi tôi nhận ra mình đã nợ bao nhiêu tiền." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi đã có một nỗi sợ hãi khủng khiếp khi tôi nhận ra mình đã nợ bao nhiêu tiền." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có một nỗi sợ hãi khủng khiếp khi tôi nhận ra mình đã nợ bao nhiêu tiền." dịch sang tiếng anh: I got an awful fright when I realised how much money I owed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login