"Có phải đó là cằn nhằn của bạn?" tiếng anh là gì?

Giúp em với "Có phải đó là cằn nhằn của bạn?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có phải đó là cằn nhằn của bạn?" tiếng anh câu này dịch: Is that your nag?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login