"Anh ấy đã thực hiện một cú đá hoành tráng cho nhiệm vụ đầu tiên của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Anh ấy đã thực hiện một cú đá hoành tráng cho nhiệm vụ đầu tiên của mình." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã thực hiện một cú đá hoành tráng cho nhiệm vụ đầu tiên của mình." câu này tiếng anh là: He's made a monumental cock-up of his first assignment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login