"Tên của cô ấy là mới đối với tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tên của cô ấy là mới đối với tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên của cô ấy là mới đối với tôi." câu này dịch sang tiếng anh:Her name is new to me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login