"Chúng tôi đang đi trên một quãng đường dài bốn dặm đến hồ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng tôi đang đi trên một quãng đường dài bốn dặm đến hồ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang đi trên một quãng đường dài bốn dặm đến hồ." tiếng anh là: We are going on a four-mile hike to the lake.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login