"Cách tốt nhất để nấu món cá này là gì?" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cách tốt nhất để nấu món cá này là gì?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cách tốt nhất để nấu món cá này là gì?" tiếng anh dịch: What's the best way to cook this fish?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login