"Chúng tôi đọc những câu chuyện liên quan đến du khách từ ngoài vũ trụ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chúng tôi đọc những câu chuyện liên quan đến du khách từ ngoài vũ trụ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đọc những câu chuyện liên quan đến du khách từ ngoài vũ trụ." dịch câu này sang tiếng anh: We read stories concerning visitors from outer space.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login