"Chúng tôi có thể đưa bạn vào chế độ chờ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chúng tôi có thể đưa bạn vào chế độ chờ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có thể đưa bạn vào chế độ chờ." câu này dịch sang tiếng anh:We can put you on standby .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login