"Cây cầu cũ đã bị lên án." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cây cầu cũ đã bị lên án." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây cầu cũ đã bị lên án." dịch sang tiếng anh: The old bridge has been condemned.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login