"Máy tính của chúng tôi đi kèm với bảo hành một năm." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Máy tính của chúng tôi đi kèm với bảo hành một năm." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy tính của chúng tôi đi kèm với bảo hành một năm." dịch sang tiếng anh là: Our computers come with a one year guarantee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login