"Tổng thống đã đề xuất tăng lương trong mức lương tối thiểu." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tổng thống đã đề xuất tăng lương trong mức lương tối thiểu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thống đã đề xuất tăng lương trong mức lương tối thiểu." tiếng anh câu này dịch: The president has proposed a hike in the minimum wage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login