"Thực đơn bao gồm nhiều lựa chọn các món ăn chay." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thực đơn bao gồm nhiều lựa chọn các món ăn chay." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thực đơn bao gồm nhiều lựa chọn các món ăn chay." dịch câu này sang tiếng anh: The menu includes a wide selection of vegetarian dishes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login