"Tuyển sinh tiểu học bắt đầu vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tuyển sinh tiểu học bắt đầu vào ngày mai." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tuyển sinh tiểu học bắt đầu vào ngày mai." dịch câu này sang tiếng anh là: Elementary school enrolment begins tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login